ไวรัส RSV…ไวรัสร้ายที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้จัก

ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ “โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV” ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ RSV หรือชื่อเต็มๆ ว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้เนื่องจากมักเกิดพยาธิสภาพใน ส่วนของหลอดลมเล็ก (bronchiole) และถุงลม (alveoli) ทำให้มีการสร้างสิ่งคัดหลั่ง เช่น เสมหะ ออกมาในปริมาณมาก และมีการหดตัวของหลอดลมเนื่องจากการบวมของเยื่อบุหลอดลมและทางเดินหายใจ ต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีอาการหอบ เหนื่อย และหายใจลำบากได้อย่างรวดเร็ว เชื้อนี้ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV บางอย่างอาจคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้...

เมื่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์

เมื่อคุณแม่ทราบว่าตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็มักจะพยายามกินอาหารให้มากๆเพื่อบำรุงครรภ์ หรืออาจจะมีคนคอยดูแลหาอาหารมาคอยบำรุงอยู่ตลอดเวลา เพราะความเชื่อที่ว่ากลัวว่าลูกในท้องจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์หากไม่ทานให้มากๆ จนกระทั่งเมื่อไปฝากครรภ์ก็มักจะพบว่าตัวเองน้ำหนักขึ้นมากเกินไปเสียแล้ว ซึ่งเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็คืออาการคนท้องตามปกติที่พบได้กับคุณแม่ทุกคน